Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

วิธีการส่งผลงานร่วมแสดง


วิธีการส่งผลงานร่วมแสดง ทุกคนที่ส่งผลงาน ควรต้องมีโปรไฟล์และทักษะไอที หากจะให้ดีก็ควรมี Gmail Account หรือรับข่าวสารจากแวดวง ArtChandra ของ GooglePlus โดยบอกชื่อ-นามสกุลจริง ปีที่เข้าเรียน วิชาเอกที่เรียน และอธิบายบอกชื่อ เรื่องเล่า เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานของตนเองที่สร้างสรรค์ และที่สำคัญคือควรใส่ชื่อ Watermark ในภาพเอาไว้ด้วย(หากทำได้) สามารถอ้างอิงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ในการนำเสนอข้อมูลอย่างผู้รู้รักษาสิทธิ์ของตนและให้ผู้อื่นได้รับทราบอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยวิธีการที่สามารถกระทำได้หลากหลายคือ
    1. แจ้งแนบไฟล์ดิจดตัลผลงานไปพร้อมกับอีเมลไปที่ prachid2009@gmail.com พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลงาน ผลงานควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดไม่เกิน A3 ควรบันทึกไฟล์ภาพเป็น .jpg ขนาดเล็กขนาดกว้าง 520 pixels ให้อาจารย์ เอาไว้ด่้วย
    2. หากท่านมีผลงานออนไลน์อยู่แล้วให้แจ้งที่อยู่ภาพ( Image URL )ไฟล์ขนาดที่จัดเก็บควรเป็นไฟล์ 520 px ( เพื่อความเรียบร้อยของการจัดกน้าและสะดวกในการ link เชื่อมโยงมาแสดงในบล็อก) เช่นบอกที่อยู่ภาพที่เก็บใน Facebook โดยการแท็กรูปไปให่อาจารย์หรือทีมช่วยงาน(ตอนนี้ต้องการด่วน ยังไม่มีใครเสนอหน้ามาช่วยเลย) ก็ได้ แต่ใน info ควรแจ้งตัวตนว่าเป็นศิษย์เก่าหรือปัจจุบันและใช้ชื่อข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลิงค์ให้หากใช้ชื่อเล่นหรือใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมนะครับ)
    3.แจ้งชื่อที่อาจารย์ว่าต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบและจะให้ใส่ข้อมูลและผลงานเองโดยไม่จำกัด แต่ต้องจัดบล็อกเป็นนะครับ(คาดว่ามีเยอะแน่เพราะเรียนกับอาจารย์ไปมากมายหลายรุ่นแล้ว
    4.สมัครใช้งาน pinterest หากใช้ facebook อาจารย์แนะให้ไปเปิดบอร์ดแสดงงานเอาไว้ที่ pinterest.com จะได้เป็นการปชส.โปรไฟล์ของเราด้วย แล้วส่งหน้าลิงค์บอร์ดไปให้อาจารย์ ใช้ facebook สมัครสมาชิกได้เลย เช่นบอร์ดของอาจารย์ที่ pinterest.com/prachid/ เป็นต้น

No comments:

Post a Comment