Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, December 4, 2011

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันชาวจันทรเกษมทุกท่าน ร่วมส่งผลงานที่สร้างสรรค์ แสดงในเว็บบล็อก จันทรเกษมศิลป์

Chandrakasemsilpa#8 Logo Design by Assiatant Professor Prachid Tinnabutr 2012

ขอเชิญอาจารย์และศิษย์เก่าชาวศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมส่งผลงานร่วมแสดงออนไลน์ด้วยกันไว้ที่เว็บบล็อกแห่งนี้ ผลงานไม่จำกัดว่าจะเป็นประเภทใด ขอให้จัดอยู่ในประเภท Fine & Applied Arts งานออกแบบ แบบร่าง สื่อใดๆไม่ว่าจะเป็นงานเก่าๆ โปรไฟล์ที่ได้แสดงงานแล้ว ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม เป็นผลงานที่ทดลองออกแบบ งานทดสอบที่ทำในระหว่างที่เรียน ผลงานปัจจุบันหรือผลงานที่เกิดจากวิชาชีพของเราที่ทำจริง เป็นผลงานที่เป็นของตนเองที่อยากจะจัดเก็บ แสดง ร่วมกันในฐานะที่เรียน กำลังเรียนอยู่ปัจจุบัน และที่เคยเรียนวิชาศิลปะจันทรเกษมมาก่อน อาจารย์จึงอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสมสะสมผลงานและประวัติศาสตร์ของชาวศิลปะจันทรเกษมเอาไว้ในนามของ จันทรเกษมศิลป์(Chandrakasemsilpa) ซึ่งเป็นชื่อของงานแสดงนิทรรศการของภาควิชาศิลปะ ที่อาจารย์ตั้งขึ้นและจัดงานครั้งแรกในปี พศ.2537 ซึ่งก็จัดภายในเป็นจำนวน 7 ครั้งมาแล้ว(ไม่ต่อเนื่อง) และโลโก้นี้เป็นโลโก้ที่อาจารย์ออกแบบไว้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งก็ยังไม่ได้จัดแสดงแต่คาดว่าคงเป็นต้นเทอม 1/2555 นี้ เป็นงานที่คาดว่าจะเป็นการจัดเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ของสาขาวิชาศิลปกรรม (ArtChandra Open House) ซึ่งอาจารย์ธีระชัย ท่านประธานสาขาวิชาศิลปกรรมคนปัจจุบัน(2553-ปัจจุบัน)คงจะแถลงข่าวในเร็วๆนี้
     เพื่อเป็นการเตรียมการและอาจจะมีงานคืนสู่เหย้าชาวศิลปกรรมจันทรเกษม ในปีนี้ด้วย อาจารย์จึงขอเชิญทุกท่านส่งผลงานมาร่วมแสดงออนไลน์กันไว้ จึงเป็นจุดประสงค์ของการจัดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมา

   ทำไมใช้เว็บบล็อกของ Blogger ของ Google
ก็เพราะว่าเป็น Host ฟรี ที่ไม่จำกัดพื้นที่ และมีระบบบริการที่มีเสถียรภาพสูง ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ใหญ่และน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก และที่สำคัญคือ หลายๆคนสามารถเข้าใช้งานระบบร่วมกันได้ สามารถจัดการระบบและโปรแกรมที่เป็นสากลด้วยกันได้ โดยที่อาจารย์และศิษย์สามารถสอน เรียนรู้ แบ่งปันให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นได้ง่าย บนฐานความรู้ตั้งต้นเดียวกัน
   วิธีการส่งผลงานร่วมแสดง
   ทุกคนที่ส่งผลงาน ควรต้องมีโปรไฟล์และทักษะไอที หากจะให้ดีก็ควรมี Gmail Account โดยบอกชื่อ-นามสกุลจริง ปีที่เข้าเรียน วิชาเอกที่เรียน และอธิบายบอกชื่อ เรื่องเล่า เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานของตนเองที่สร้างสรรค์ และที่สำคัญคือควรใส่ชื่อ Watermark ในภาพเอาไว้ด้วย(หากทำได้) สามารถอ้างอิงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ในการนำเสนอข้อมูลอย่างผู้รู้รักษาสิทธิ์ของตนและให้ผู้อื่นได้รับทราบอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ
   โดยวิธีการที่สามารถกระทำได้หลากหลายคือ
http://pinterest.com/prachid เป็นต้น     1. แจ้งแนบไฟล์ดิจดตัลผลงานไปพร้อมกับอีเมลไปที่ prachid2009@gmail.com พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลงาน ผลงานควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดไม่เกิน A3 ควรบันทึกไฟล์ภาพเป็น .jpg ขนาดเล็กขนาดกว้าง 520 pixels ให้อาจารย์ เอาไว้ด่้วย
    2. หากท่านมีผลงานออนไลน์อยู่แล้วให้แจ้งที่อยู่ภาพ( Image URL )ไฟล์ขนาดที่จัดเก็บควรเป็นไฟล์ 520 px ( เพื่อความเรียบร้อยของการจัดกน้าและสะดวกในการ link เชื่อมโยงมาแสดงในบล็อก) เช่นบอกที่อยู่ภาพที่เก็บใน Facebook โดยการแท็กรูปไปให่อาจารย์หรือทีมช่วยงาน(ตอนนี้ต้องการด่วน ยังไม่มีใครเสนอหน้ามาช่วยเลย) ก็ได้ แต่ใน info ควรแจ้งตัวตนว่าเป็นศิษย์เก่าหรือปัจจุบันและใช้ชื่อข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลิงค์ให้หากใช้ชื่อเล่นหรือใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมนะครับ)
    3.แจ้งชื่อที่อาจารย์ว่าต้องการร่วมเป็นผู้ดูแลระบบและจะให้ใส่ข้อมูลและผลงานเองโดยไม่จำกัด แต่ต้องจัดบล็อกเป็นนะครับ(คาดว่ามีเยอะแน่เพราะเรียนกับอาจารย์ไปมากมายหลายรุ่นแล้ว