Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, March 14, 2012

ผลงานชุด รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา โดย อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์

ผลงานชุด รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา 
โดย อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
    แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา”
ความต้องการที่พึ่งทางด้านจิตใจ ความปรารถนา ความหวัง โชคลาภ ความทุกข์ ความสุข เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์ไร้ที่ยึดเหนี่ยวและต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ความยากลำบากเมื่อต้องประสบกับภาวะที่ไร้ทางออกของชีวิตและไม่มีสิ่งใดช่วยตอบสนองต่อความปรารถนาหรือช่วยนำพาให้ผ่านพ้นกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่โดยรอบของชีวิตได้ ผู้คนส่วนหนึ่งจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจเพื่อเยี่ยวยา หรือสร้างความหวังให้ชีวิตมีพลังเพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้ ข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงของเทวรูปหรือเทพเจ้าอันเป็นสัญลักษณ์มาแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังอำนาจช่วยขจัดปัดเป่าโชคร้ายทุกข์ภัยและสิ่งอัปมงคลหรือบันดาลโชคลาภ ความสุข ความเจริญแก่ชีวิตประสานกับอักขระเลขยันต์คาถา ซึ่งมีความหมายอันเป็นสิริมงคลมาสร้างสรรค์ เพื่อแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่ออำนาจสิ่งลี้ลับมาสร้างเสริมกำลังใจ เพื่อประคองชีวิตให้ดำเนินต่อไปอย่างมีความหวัง
      จากความเชื่อและความศรัทธาตลอดถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทย ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “รูปลักษณ์แห่งพลังศรัทธา” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาดังกล่าวของคนไทย ที่ยังคงมีความผูกพันทางด้านที่พึ่ง และสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวกึ่งเหมือนจริง(Semi-Abstract) ด้วย เทคนิคจิตรกรรมผสม(Mixed Technique)
     ติดตามโปรไฟล์ของ อาจารย์ไชยพันธุ์ ได้ที่นี่